Prof. dr Zorana Z. Mihajlović

Prof. dr Zorana Z. Mihajlović

Prof. dr Zorana Z. Mihajlović

Prof. dr Zorana Z. Mihajlović rođena je 1970. godine u Tuzli. Diplomirala je 1993, a doktorirala 2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu u oblasti energetike i ekonomije. Zvanje vanrednog profesora i prorektora za nauku na Univerzitetu DŽon Nezbit stekla je oktobra 2011. godine, a 2016. imenovana je za redovnog profesora na ovom univerzitetu.

Radila je u Prvoj ekonomskoj školi i EPS – Elektroistoku. Od 2004. do 2006. godine bila je savetnica potpredsednika Vlade Republike Srbije za energetiku. Savetnica za energetiku premijera Republike Srpske Milorada Dodika postala je 2010. godine.

Autorka je i koautorka četiri knjige iz oblasti energetike i održivog razvoja. Objavila je više od dve stotine radova o problemima i mogućnostima srpskog energetskog sektora.

Predsednica je Saveta SNS za energetiku i rudarstvo od 2009. godine, potpredsednica stranke od 2012, a od sredine 2016. članica predsedništva SNS.

Od 2012. do 2014. godine bila je guvernerka Srbije u EBRD.

Za ministarku energetike, razvoja i zaštite životne sredine imenovana je 2012. godine, a od 2014. je potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. U portfoliju ministarstva na čijem je čelu vrednost infrastrukturnih projekata je blizu 10 milijardi evra. U istom mandatu imenovana je za predsednicu Koordinacionog tela Vlade RS za rodnu ravnopravnost, kao i za odgovorno lice u ime Vlade za pitanja inkluzije Roma. Predsedava Zajedničkom grupom Vlade RS sa zadatkom definisanja konkretnih mera za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke o uslovima poslovanja (Doing Business) i Saveta stranih invetitora. Predsednica je Koordinacionog tela za podršku praćenja realizacije projekata, ulaganja u rekonstrukciju i/ili izgradnju kliničkih zdravstvenih centara.

Dva puta je birana za ”Reformatora godine” u izboru Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razoj (NALED). Prvi put nagradu je dobila 2014. godine za sveobuhvatne reforme u izdavanju građevinskih dozvola, a drugi put nagrada ”Reformator 2016. godine” dodeljena joj je za decenijske reforme u ovoj oblasti.

Članica je Saveta Univerziteta u Beogradu i Upravnog odbora Fonda za razvoj. Osnivač je NVO Ženska vlada, članica je Evropskog pokreta u Srbiji i organizacije East West Bridge.
Majka je jednog sina.
Govori engleski jezik.