Prof. dr Tanja Miščević

Prof. dr Tanja Miščević

Prof. dr Tanja Miščević

Prof. dr Tanja Miščević je rođena 6. avgusta 1966. godine u Zemunu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na smeru Međunarodni odnosi Fakulteta političkih nauka u Beogradu 1989. godine, a 1997. godine magistrirala na smeru Međunarodno pravo i organizacije sa tezom: „Pridruženo članstvo Evropske unije“. Doktorat političkih nauka stekla je 2002. godine,  odbranom teze: „Uloga odluka međunarodnih organizacija u savremenom razvoju međunarodnog prava“.

Specijalizaciju iz oblasti Evropske unije stekla je pohađajući specijalističke programe Univerziteta u Bonu 1998. godine i 2004. godine na Evropskom koledžu u Brižu.
Na Fakultetu političkih nauka radi od 1995. godine, a 2009. godine izabrana je za vanrednog profesora za Međunarodnopravnu oblast.  Vodi nekoliko predmeta na svim nivoima studija. Predavala je kao gostujući profesor na Vojnoj akademiji Ministarstva odbrane, Centru za evropske integracije Univerziteta u Bonu, Diplomatskoj akademiji Ministarstva inostranih poslova Hrvatske, Ekonomskom i Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Od 2004. do 2012. vodila je modul Međunarodne organizacije na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Bila je direktor Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije od 2005. do 2009. godine, kao i član Pregovaračkog tima Srbije za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Vodila je Pregovarački tim Republike Srbije za pregovore za zaključivanje Sporazuma o viznim olakšicama i Sporazuma o readmisiji između Republike Srbije i Evropske unije. Bila je potpredsednica i članica Odbora Agencije za borbu protiv korupcije tokom 2009. i 2010. godine.
Od januara 2011. do jula 2012. bila je savetnica ministra odbrane, a zatim i državni sekretar za politiku odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije. Od avgusta 2012. godine bila je posebna savetnica za evropske integracije potpredsednika Vlade Srbije, Rasima Ljajića.

Imenovana je za šefa Pregovaračkog tima u septembru 2013. godine.
Autor je većeg broja članaka iz oblasti teorije i prakse funkcionisanja međunarodnih vladinih organizacija, reforme osnivačkih akata Evropske unije, istorijskog razvoja procesa evropske integracije, politike proširenja EU, Procesa stabilizacije i pridruživanja, odnosa Srbije i Evropske unije i Spoljne i bezbednosne politike EU. Uredila je veći broj zbornika tekstova i autor je tri knjige: “Pridruživanje Evropskoj uniji” (2005), “Pridruživanje Evropskoj uniji” (2009), i “Nova era međunarodnih organizacija” (2012).

Dobitnica je nagrade “Doprinos godine Evropi” 2006. godine, a 2014. godine nagrade “Najevropljanka Balkana” Evropskog pokreta BiH, kao i nagrade “Duga” za doprinos u borbi protiv homofobije i poboljšanja prava LGBT populacije.

Potpredsednica je Evropskog pokreta u Srbiji.