Mirjana Čizmarov

Mirjana Čizmarov

Mirjana Čizmarov

Mirjana Čizmarov, direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, od 2002 do 2005 godine obavlja dužnost pomoćnika Ministra saobraćaja zaduženog za evropske integracije. U tom svojstvu bila je i član Radne grupe za osnivanje Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i nekadašnje Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore.

Od 2005. do 2006. godine bila je šef Kancelarije za saradnju sa Evropskom unijom u Privrednoj komori Srbije.

Zaposlena je u Direktoratu Civilnog vazduhoplovstva od 2006. godine, na radnom mestu direktora Pravnih i opštih poslova, potom kao specijalni savetnik generalnog direktora za Centralnu kancelariju za rutne naknade pri Evrokontrolu (CRCO EUROCONTROL), te kao direktor u direkciji Planiranja i razvoja.

Od februara 2013. godine, vršila je dužnost zamenika direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva.

Dana 30. oktobra 2014. godine, nakon sprovedenog javnog konkursa, Vlada Republike Srbije dala je saglasnost na imenovanje Mirjane Čizmarov za direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva.

Mirjana Čizmarov je predstavnik Republike Srbije u Proširenom komitetu za rutne naknade, a u decembru 2015. godine imenovana je za potpredsednika Privremenog saveta Evrokontrola.
Tokom protekle dve godine rezultati koje Direktorat ostvaruje u svom radu verifikovani su od strane svih relevantnih međunarodnih institucija: ICAO, EASA, FAA, ECAC.

Strani jezici: engleski, italijanski i ruski.