Mira Petrović

Mira Petrović

Mira Petrović

Mira Petrović, spec. struk. ekonomista, rođena je 1956. godine u Prizrenu. Gimnazijsko i visoko obrazovanje stekla je u Beogradu.

Profesionalnu karijeru započela je u bankarskom sektoru, radeći na dinarskim i deviznim poslovima, a nastavila u finansijskom sektoru na kreditnim poslovima. Tokom 28 godina radnog iskustva obavljala je poslove od bankarskog pripravnika do rukovodećih pozicija.

Od 2008. do 2012. godine bila je na poziciji šefa Kabineta zamenika gradonačelnika Beograda.

2012. godine izabrana je za narodnog poslanika Narodne skupštine Republike Srbije.

2013. godine postavljena je za specijalnog savetnika direktora JP „Pošta Srbije”, Beograd.

Na izborima 2014. i 2016. godine potvrđen joj je poslanički mandat.

Bila je aktivni član Odbora za evrointegracije i Odbora za kulturu Narodne skupštine Republike Srbije.

Od 2012. do marta 2016. godine bila je član Programskog odbora RTS-a.

Član je Odbora za interparlamentarne integracije u aktuelnom sazivu skupštine.

Udata je, majka tri ćerke.