Milana Rikanović

Milana Rikanović

Milana Rikanović

Milana Rikanović je od 2016. godine na poziciji direktorke Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women).

Sa preko 17 godina profesionalnog iskustva u međunarodnim organizacijama na Zapadnom Balkanu, uključujući agencije Ujedinjenih nacija, Svetsku banku i različite projekte Evropske unije, Milana je vodila kompleksne i multisektorske programe.

Njeno zapaženo iskustvo u sferi radnih prava žena, rodno zasnovane diskriminacije, rodno odgovornog upravljanja i uvođenja rodne perspektive u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji dovelo je do brojnih sjajnih rezultata u oblasti rodne ravnopravnosti. Jedan od takvih je i projekat Ekonomskog osnaživanja žena koji je vodila u Srbiji i Crnoj Gori, a koji je postao primer dobre prakse sličnih programa u regionu.

Predvodila je i zajedničku inicijativu UN Women i UN Global Compact o Principima ekonomskog osnaživanja žena sa ciljem pružanja podrške privatnom sektoru za osnaživanje žena na radnom mestu, tržištu i zajednici koja je okupila preko 80 kompanija u Srbiji. Takođe je radila u UNDP-u na programima socijalne inkluzije, životne sredine i pitanjima ljudske bezbednosti.