Mateja Norčič Štamcar

Mateja Norčič Štamcar

Mateja Norčič Štamcar

Mateja Norčič Štamcar je stupila na dužnost zamenika šefa Delegacije EU u Srbiji 1. septembra 2017. godine. Gospođa Norčič Štamcar je diplomatski službenik Slovenije poslednjih 20 godina.
Radila je u slovenačkoj ambasadi u Briselu 2001. godine. Od 2004. do 2008. godine, uključujući i period slovenačkog predsedavanja EU, radila je u predstavništvu Slovenije u Briselu.

Od 2014. do 2017. godine radila je kao zamenica šefa misije u slovenačkoj ambasadi u Beogradu, a tokom 2015. bila je i na poziciji otpravnika poslova. Diplomirala je pravo na fakultetu u Sloveniji a diplomu master studija iz evropskih politika je stekla u Švedskoj.
Udata je i ima dvoje dece.