Marija Ignjatović

Marija Ignjatović

Marija Ignjatović

Marija Ignjatović je odmah nakon završenih studija počela da radi u porodičnoj firmi „Novitas“ doo, koja se bavila trgovinom. Seća se da nije bilo reči o „običnom poslu sa zaduženjima koje dobijete, jer se od vas kao naslednika očekuje da znate više od svakog pojedinca“.

Kao srednjoškolka prošla je praksu u trgovini za pultom, u blagajni i administraciji kao student, a od nje se očekivalo da sve uči, bude na pravom mestu u pravo vreme, da se usavršava u oblasti HR, finansija i analize, marketinga, organizacije. Kao jedno od velikih izazova ističe uvodjenje ERP sistema, gde je bila projekt menadžer, a bila je i koordinator TAM programa u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) na podizanju i usavršavanju organizacije u firmi,  na uvođenju Loyality programa za kupce – BAS program, na implementaciji ERP-a i dr.

Sa ponosom ističe da je inovator i pokretač u osnivanju preduzeća „Novitas Consult“ bila njena majka Dragica Božinović, od koje je potekla ideja o osnivanju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Zajedno su ovu ideju sprovele u delo, a zatim je Marija nastavila da gradi i razvija preduzeće koje je osnovano 2013. godine.

Danas „Novitas Consult“ ima 22 zaposlena, od kojih je 18 osoba sa invaliditetom. Preduzeće ima tri delatnosti: pakovanje, klasiranje, sortiranje voća i povrća; zbirno i kombinovano pakovanje neprehrambenih proizvoda i proizvodnja, dorada i konfekcioniranje ambalažnih, potrošnih i reklamnih proizvoda.

Ideja koja je stajala u osnovi započinjanja posla bila je zaposliti ljude koji su marginalizovani, osnažiti ih kao bića, članove porodice i članove društva. U toku 2017. usvojili su standarde poslovanja ISO 9001 i HACCP. Postepeni rast i razvoj poslovanja temelji se na pažljivom odabiru ljudi, organizaciji i timskom duhu.

Kao najteži trenutak poslovanja, Marija navodi januar 2015. godine kada su, kako kaže, bili „…u situaciji biti ili ne biti. Imali smo samo dobru volju za radom, mali broj klijenata, velike mogućnosti, ali nigde pozitivog odgovora, a fiskalni troškovi bili su veliki, priliv novca nedovoljan…“ Ovu situaciju su prevazišli dokapitalizacijom i promenom vlasničke strukture sa dugogodišnjim poslovnim partnerima, čijim ulaskom se povećao broj klijenata i preduzeće je krenulo sa postepenim rastom.

Kao najvažnije za opstanak u poslu i za uspeh, Marija ističe podršku porodice, jer bez bliskosti ne bi uspela da prevaziđe teške trenutke, ali ni da uživa u uspesima. Takođe, naglašava i veliku podršku Udruženja poslovnih žena Srbije i njenih članica.

„Novitas Consult“ i Marija Ignjatović su nosioci sledećih priznanja:

  1. „Cvet uspeha za Ženu zmaja“ – specijalno priznanje za socijalno preduzetništvo u  2017.g.
  2. „Stvaratelji za stoljeća“ – za posebnu inicijativu u preduzetničkom stvaralaštvu u srednjoj i jugoistočnoj Evropi u 2017. god.
  3. Finalisti nagrade „Veuve Clicquot Business Woman Awards“ za 2018. godinu.