Ivona Gvozdenović

Ivona Gvozdenović

Ivona Gvozdenović

Ivona Gvozdenović je menadzerka projekta u Fondaciji Ana i Vlade Divac. Pridružila se timu Fondacije 2014. godine i radi na programu ekonomskog osnaživanja i podrške zapošljavanju. Njen rad usmeren je na unapređenje socijalne zaštite i zapošljavanja u procesu EU integracija.

Poslednjih pet godina radi na unapređenju položaja žena na tržištu rada, usklađivanju rada i roditeljstva, razvoju programa podrške za ekonomsko osnaživanje žena kroz razvoj preduzetništva i podizanja kapaciteta organizacija civilnog društva za razvoj usluga socijalne zaštite i zapošljavanja. Njen pristup ogleda se u povezivanju javnog, civilnog i biznis sektora u cilju kreiranja održivih modela usluga u lokalnoj zajednici.

Ivona je diplomirala antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i ima deset godina iskustva u radu u civilnom sektoru. Pre dolasaka u Fondacije radila je na razvoju socijalnog preduzetništva kao održivog modela zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Autorka je publikacije Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz socijalno preduzetništvo i nekoliko kampanja koje promovišu pravo na rad i primenu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Razvija svoje veštine za evaluaciju i praćenje projekata, poseduje sertifikat International Program for Development Evaluation Training (IPDET) i članica je IDEAS International Development Evaluation Association.