Prof. dr Ivanka Popović

Prof. dr Ivanka Popović

Prof. dr Ivanka Popović

Prof. dr Ivanka Popović je rektorka Univerziteta u Beogradu i predsednica Konferencije univerziteta Srbije za izborni period 2018-2021. Predsednica je Dunavske konferencije za izborni period 2019-2020.

Studirala je na Univerzitetu Merilend (SAD) i na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu (TMF). Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na TMF. Posle kraćeg angažovanja u Institutu za nuklearne nauke Vinča, zaposlila se na TMF, gde je prošla kroz sva nastavna zvanja do redovnog profesora. Bila je prva dekanka TMF od 2006. do 2012. godine. Bavi se polimernim inženjerstvom i održivim razvojem. Bila je prorektorka za nauku Univerziteta u Beogradu u periodu 2012-2015. i prorektorka za međunarodnu saradnju 2015-2018. godine.

Bila je prva predsednica Srpskog hemijskog društva (2009 – 2013) i predsednica je Asocijacije italijanskih i srpskih naučnika i istraživača od 2012. godine. Učestvovala je u nekoliko TEMPUS, ERASMUS i dva FP7 projekta. Trenutno je angažovana na Horizont 2020 projektu o rodnoj ravnopravnosti “TAking a Reflexive approach to Gender Equality for institutional Transformation” (TARGET, 2017-2021).