Henk van den Dool

Henk van den Dool

Henk van den Dool

Henk van den Dool (Dordreht, 4. jun 1961) studirao je istoriju na Univerzitetu u Amsterdamu, gde je 1986. godine diplomirao sa počastima (cum laude). Radio je kao novinar do 1987, kada je ušao u diplomatsku službu Holandije. Obavljao je različite funkcije, kako u Ministarstvu spoljnih poslova u Hagu, tako i u bilateralnim i multilateralnim predstavništvima u inostranstvu: Briselu – EU (1990-1993), Ženevi – UN (1996-1998) i Varšavi (2002-2006).

Od 1998. do 2002. Henk van den Dool radio je kao sekretar ministarke za razvojnu saradnju Eveline Herfkens. Godine 2008. imenovan je za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Кraljevine Holandije u Republici Albaniji. Tu poziciju je obavljao do leta 2012, kada je postao šef Baltičke misije, koju čine holandske ambasade u Estoniji, Letoniji i Litvaniji, kao i izvanredni i opunomoćeni ambasador u Republici Letoniji u Rigi.

U leto 2015. godine Henk van den Dool imenovan je za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora u Republici Srbiji u Beogradu. Takođe je akreditovan u Crnoj Gori.
Glavne oblasti stručnosti i interesovanja ambasadora Van den Doola su evropske integracije, ljudska prava i procesi transformacije u Centralnoj i Istočnoj Evropi.
Ambasador Van den Dool ima dva sina, Jipa Sebastijana i Kaspera Jareka, a njegova partnerka je Кataržina (Кasija) Ana Pavelska.