Dubravka Nègre

Dubravka Nègre

Dubravka Nègre

Dubravka Nègre je od avgusta 2016. Direktor Regionalnog Predstavništva Evropske Investicione Banke (EIB) za Zapadni Balkan, sa sedištem u Beogradu. Pre dolaska u Beograd, Dubravka je bila zadužena za projekte Evropske investicione banke u oblasti javno privatnog partnerstva, kao i projektno finansiranje u Irskoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji i zemljama Beneluksa.

Uspešno je finansirala projekte iz oblasti obnovljivih izvora energije, transporta, kao i zdravstva u Holandiji, Velikoj Britaniji i Irskoj, između ostalih. Ugovorila je prvi projekat javno privatnog partnerstva u Hrvatskoj, za koji je dobila nagrade Project Finance Deal za 2013. godinu i EMEA Finance Magazine European Deal 2013 u Londonu. U periodu od 2004. do 2012. godine Dubravka je vodila operacije Evropske investicione banke u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Pokrenula je i ugovorila brojne projekte u oblasti obrazovanja, energetike, zdravstva, istraživanja i razvoja, telekomunikacija i saobraćaja.

Objavila je nekoliko naučnih radova na temu javno privatnih partnerstva u saradnji sa Beogradskim Univerzitetom, i gost je predavac na University College London. Pre karijere u EIB-u, radila je kao TV producent za svetsku televizijsku kuću CNN International, pokrivajući konflikte, uključujući i rat u Avganistanu. Dobila je nagradu Nacionalne Akademije za televiziju, umetnost i nauku SAD.

Diplomirala je bankarstvo i finansije na Ekonomskom Fakultetu u Beogradu, a magistrirala finansije i menadžment na SDA Bocconi Univerzitetu u Milanu i Anderson školi mandžmenta u Los Anđelesu. Govori engleski, francuski, italijanski i srpski jezik. Udata je i ima dvoje dece.