Dr Sanja Popović Pantić

Dr Sanja Popović Pantić

Dr Sanja Popović Pantić

Dr Sanja Popović Pantić je dvadeset godina na čelu Udruženja poslovnih žena Srbije. Doktorirala je na temu ženskog preduzetništva, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2013., a zaposlena je u Institutu „Mihajlo Pupin“ u Centru za istraživanje razvoja nauke i tehnologije.

Uža specijalnost je upravljanje inovacijama u preduzećima i žensko preduzetništvo. Od 2015.g. vodi međunarodnu grupu za žensko preduzetništvo pri Evropskoj mreži preduzetništva. Dobitnica je više nagrada za doprinos razvoju preduzetništva.