Dr Jelena Trivan

Dr Jelena Trivan

Dr Jelena Trivan

Dr Jelena Trivan rođena je 1973. godine u Kosovskoj Mitrovici. Diplomirala je i doktorirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Do 2000. godine radila je kao profesorka književnosti u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. Nakon političkih promena 2000. pa do 2006. godine bila je zamenica ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

Za vreme tog mandata bila je šefica Pregovaračkog tima državne zajednice Srbija i Crna Gora za zaključivanje Sporazuma o nacionalnim manjinama sa susednim zemljama i Sporazuma o readmisiji sa zemljama Evropske unije. Takođe, bila je kopredsednica međudržavnih komisija za zaštitu nacionalnih manjina sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom i šefica tima za izradu Zakona o nacionalnim manjinama i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Od 2004. godine predstavljala je i Srbiju u Komitetu za ljudska prava Saveta Evrope, posebno anganžovana na monitoringu stanja ljudskih prava u zemljama članicama Saveta Evrope.

Dobitnica je nagrade „The Man of the Year“ za 2011. godinu. U periodu 2007. do 2014. godine bila je narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Predsedavala je Odborom za kulturu i informisanje i bila članica Odbora za evropske integracije i Interparlamentarne delegacije između Evropskog parlamenta i Narodne skupštine Republike Srbije. U Narodnoj skupštini Republike Srbije bila je predsednica Grupe prijateljstva sa Holandijom. Od 2013. godine članica je Programskog odbora RTS-a.
Od 27. januara 2015. godine je direktorka Javnog preduzeća „Službeni glasnik“.