Biljana Dakić Đorđević

Biljana Dakić Đorđević

Biljana Dakić Đorđević

Biljana Dakić Đorđević je izvršna direktorka Trag fondacije od novembra 2014. godine. U civilnom sektoru je profesionalno angažovana 20 godina, sa kompetencijama u vezi sa prikupljanjem sredstava i izgradnjom partnerstava, planiranjem i upravljanjem programima, kao i saradnjom sa javnim sektorom.

Kroz aktivnosti Trag fondacije, pruža podršku građanskim inicijativama koje rade na razvoju svojih lokalnih zajednica, zaštiti ljudskih prava i jačanju socijalne pravde. U Balkanskom fondu za demokratiju (BTD), projektu Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država rukovodila je programom dodele grantova organizacijama civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana. Kao dugogodišnja direktorka razvoja Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPE), doprinela je osmišljavanju brojnih programa posvećenih obrazovanju i jačanju kapaciteta lidera i liderki u političkoj i javnoj sferi.

Pored angažovanja u navedenim oblastima, Biljana je naročito zainteresovana za pitanja koja se tiču prava žena i jačanja učešća građana u procesima odlučivanja. Članica je globalne mreže žena Vital Voices. Članica je Upravnog odbora Globalnog dogovora UN u Srbiji i Srpskog filantropskog foruma, kao i potpredsednica Saveta za društvenu odgovorno poslovanje Privredne komore Srbije.